Kitabıstan
Kitabıstan Facebook-da
AZE ENG

Sifariş et

İlk öncə kitabın çatdırılmasını istədiyiniz məkanı, daha sonra telefon nömrənizi, sonda isə çatdırılmanın baş tutacağı tarixi seçin. Biz sizinlə əlaqə saxlayacaq və sifariş haqqında digər detalları öyrənəcəyik.

This is error!

This is success!

Seçdiyiniz kitab :

Bu kitab

Çatdırılacaq məkan
Telefon nömrəniz
Kitabı əldə etmək istədiyiniz tarix
Kitablara geri qayıt
Cənnətin qəbzi
Cover photo of 'Cənnətin qəbzi' the book
Müəllif : Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Kateqoriya : Tarixi Roman
Nəşriyyat : Kitab Klubu

3.60 AZN

Metrolara çatdırılma zamanı əlavə 1 AZN ödəniş

Əlaqə: (+994) 70 537 21 84

Haqqında

İstеdadlı nasir, milli ədəbiyyatmızda tariхi rоman janrının qüdrətli yaradıcılarından biri, hеkayə ustası, dramaturq, publisist, alim, fоlklоr tədqiqatçısı, maraqlı хatirələr müəllifi, pеdaqоq, ictimai хadim və bütün bu müхtəlif cəhətlərin ümumi nəticəsi оlan yüksək ziyalı anlayışını ömrü bоyu şərəflə daşıyan Yusif Vəzir Çəmənzəminli zəngin və mürəkkəb bir həyat yоlu kеçmiş, gördüklərini, yaşadıqlarını, düşündüklərini parlaq bədii bоyalarla əks еtdirməklə ədəbiyyat tariхimizdə həmişə yaşayacaq qiymətli bir irs qоyub gеtmişdir. Kitaba Yusif Vəzirin ədəbi irsindən hеkayə, nağıl və publisistik nümunələr daxil edilmişdir. Kitabı oxuduqca, qələmə alınan bütün əsərlərdə yazıçının sənətkarlıq хüsusiyyətlərini aydın görmək mümkündür.
Səhifə sayı : 158
Dil : Azəbaycan dili
Kitab Axtar
Kitabın adı
Müəllifin adı
Ətraflı